Instalaciones





BOXS













SALA DE ESTERILIZACION





SALA DE ESPERA



CLÍNICA REGISTRADA POR EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. NÚMERO E08613840