Instalaciones

BOXS

SALA DE ESTERILIZACION

SALA DE ESPERACLÍNICA REGISTRADA POR EL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. NÚMERO E08613840